top of page

Soppen og livet

Nylig lærte jeg at soppen lever i symbiose med trærne. Den har røtter som går sammen med røttene til trærne den er tilknyttet til. Soppen hjelper treet med opptak av vann og til gjengjeld mottar den glukose fra treet. Soppen har selv ikke fotosyntese og er helt avhengige av denne symbiosen for sin eksistens.


Så, i dag tenkte jeg litt på at Jesus er livets tre. Han sa, «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. †Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Joh. 4:13-14


Tenk at vi får komme til han. Finne hvile ved og i Jesus og drikke av det levende vannet som vi er helt avhengig av for å kunne ha evig liv. I meg selv kan jeg ikke hente det i en brønn eller kjøpe det på flaske. Lik som soppen som er helt avhengig av glukosen fra treet er jeg avhengig av å knytte meg til og drikke av kilden som aldri går tom. Jesus.


17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page