top of page

Julens prislapp

En tenker jo som oftest på julen som en tid for feiring av Jesus fødsel, men også denne ventetiden som vi har til meditasjon og ettertanke og hva Gud har gjort for oss ved å bli til menneske og fødes i karrige kår i en stall i Betlehem. En frelser for alle mennesker, en konge. Hva er julens budskap for oss i julestria, mellom kalendergaver, fester, baking og shopping, og hvilken prislapp har den for deg?Det finnes mange typer fanger. Noen lever med psykiske plager, angst og depresjon. Andre har fysiske plager som gjør at de opplever at de er i et fengsel. Kampene er like reelle for alle, men løsningen er Jesus. Bli kjent med han, erfare og følge han. Der er friheten og der er tryggheten.

Jeg må innrømme at jeg har nok ramlet litt ut av denne stria. Det er litt godt det, for julen er min favoritt tid men den har et litt annet innhold kanskje enn for de aller fleste. Jeg kan kanskje begynne med å fortelle om hvordan valutaen for en krone er i mine tanker. Hva mener du med det, tenker du kanskje? Jo, det hele begynte med min første misjon/tjeneste tur til Kenya i 2016. Jeg begynte å tenke på hvor mye godt jeg kunne gjøre for hver krone. Hvor mye trenger vi? Den kaffen på kafé kan gjøre mye nytte av seg et annet sted. Et par bukser kunne til mat og skolegang for noen andre. Jeg begynte å prioritere annerledes. Selv om vi har lite mangler vi aldri noe.


Når vi synger aftensagen hjemme så er det alltid en bønn og en tåre som går med.

"Jeg folder mine hender små

i takk og bønn til deg.

La alle barn i verden få

det like godt som jeg."


Jeg er så velsignet at jeg har et hjem og alt det min familie behøver. Vi har mat på bordet hver dag. Det er ikke alle som har det. Jeg er veldig takknemlig for de menneskene Gud har sendt min vei som er nå en del av familien vår, selv om de bor på andre kontinenter. Det å få være med å gi håp og samtidig bygge gode relasjoner for et langt liv, her på joden og i evigheten. Det er det kun en pris for, og den er betalt. Min del var det livet jeg gav opp for å følge Jesus. Det å leve i en relasjon og en være etterfølger av han. Det er livet.


Tenn lys ! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor. Må alle dele håpet så gode ting kan skje. Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

For en som meg som har vokst opp med få familierelasjoner så har jeg fått verdens beste gave, en stor familie i inn og utland. Det var en gang et håp i mitt hjerte og det har Gud oppfylt, en familie. Mennesker å elske og ofre tid og andre ressurser for. De står i Matteus 10,39, "Den som finner sitt liv, skal miste det, og den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det." Jeg mistet mitt liv, jeg fant det og har fått liv i overflod. Jeg opplever at, på tross av sykdom og andre utfordringer, er jeg der hvor Gud vil jeg skal være. Jeg finner fred i Pappa Guds favn. Det er mye jeg rett og slett ikke orker eler klarer alltid, men jeg klarer alltid å finne hvile hos Gud.


To lys skal skinne for kjærlighet og tro, for dem som viser omsorg og alltid bygger bro. Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem. Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

Det er mye en ikke kan betale for penger og en av de er nære og gode relasjoner. Det koster tid og gjensidig tillit. Mange lever uten relasjoner med andre, og slik skal det ikke være. Jeg er en av de som det meste av mitt liv har tilhørt utenforskrapet og ikke hatt venner som inviterer tilbake på bursdager. Jesus, han levde også med avvisning. Han kjente på kroppen hva det vil se å bli avvist og bedratt. Han kjente smerten. Gud ser hver og en av oss, han vet alt vi går igjennom. Selv om vi ikke alltid ser resultatet av våre bønner her og nå, og tror kanskje han ikke hører oss, så gjør han det. Jesus liv, død og oppstandelse ledet til at vi alltid vil være podet inn på Guds familietre om vi ønsker det og tar han imot som vår redningsmann.


I år var jeg å talte i ett fengsel i Kenya. Det var en kvinne der som hadde sittet i seks måneder uten rettssak i påvente av etterforskningen som kan ta opp til tre år. Hun hevdet sin uskyld og hadde store traumer. Hun visste hun måtte tilgi det umulige for å bli fri, men kun hevn fylte hennes hjerte og vokste seg større for hver dag. Etter at jeg hadde delt mitt vitnesbyrd og talt om tilgivelse kunne hun vitne om at hun var blitt fri, hun hadde tilgitt. Takk Jesus! Du kan se vitnesbyrdet av dette her.


Det finnes mange typer fanger. Noen lever med psykiske plager, angst og depresjon. Andre har fysiske plager som gjør at de opplever at de er i et fengsel. Kampene er like reelle for alle, men løsningen er Jesus. Bli kjent med han, erfare og følge han. Der er friheten og der er tryggheten.


Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri. -Lukas 4,18

Gud sendte sin sønn til verden for å frelse den, og når du tar i mot Jesus så er alt han har for deg tilgjengelig. Det gode budskapet om frihet fra alt det som tynger og holder deg bundet. Han betalte prisen.


Så nå når jeg fortsetter denne advent tiden så håper jeg å bringe håp til de som ikke har noe håp. Gi det lille jeg kan gi for å utgjøre en forskjell, forkynne et godt budskap for fattige, om det er i ånd eller i det materielle. Vi kan forsøke å stresse og prøve å strekke til, men det er ikke noe vi kan gjøre for å få dette til, annet enn gjennom å finne hvile i at Gud allerede har gitt oss alt det vi trenger. Denne julen er valutaen, vegger, tak og husdyr til en enke med barn som trenger det så altfor sårt. For en velsignelse å gi noen barn som ikke har håp, et håp og en tro på at Gud hører deres bønner.


Finn trøst i at Gud ser deg, og han har kun gode tanker om deg og han vil gi deg en fremtid og et håp. Du er høyt elsket.


Ønsker du å bli en partner i det arbeidet jeg gjør med skolegang, bibler og misjon i Afrika og Asia ta gjerne kontakt.


16 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page