top of page

Jesus i hjertet

Updated: Nov 30, 2019

Velkommen til denne splitter nye siden, Jesus i Hjertet!


Se, jeg gjør alle ting nye. Åp 22,5


Her kommer jeg til å skrive og dele fra livet med Jesus på norsk. Kanskje blir det samarbeid med andre som kan også bidra til å dele fra deres vandring med Jesus i hjertet.


Alle og en hver har vi en unik historie og vandring, men Gud er den samme. Han er uforanderlig. I Åpenbaringsboken står det:

Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Åp 21, 5-7

Han er den samme i dag som han var de dagene har skapte himmel og jord og de dagene han har skapt den nye himmel og jord, som disse versene i Johannes Åpenbaring kommer i fra. Vi må lære å kjenne Gud gjennom hans ord, for hans ord er sannhet, men det er kun gjennom Den Hellige Ånd (DHÅ) i oss at vi får det fulle åpenbaringen om Herren, oss selv i han og han i oss. Kun gjennom DHÅ kan vi få hjelp til å åpenbare Guds hellige ord, Bibelen. Det er kun troende som har DHÅ i seg og det er kun mulig gjennom å være frelst av Jesus Kristus.


Du kan prøve å lese bibelen og høre men ikke forstå og kanskje lurer du på hvordan andre som tror på Jesus kan se og forstå. Det er fordi de har DHÅ. Så om du nå leser dette og ikke har tatt Jesus i mot i hjertet ditt så bare inviter han inn og si med din munn, at du tror han døde for dine synder (alle dine feil og mangler) og at Jesus sto opp og at du nå er satt fri. Den får du ikke på grunn av noe du gjør, men kun på grunn av Guds godhet. Vi kaller det nåden.


Vi troende er Guds barn, det betyr at vi må lese bibelen og kjenne til Guds ord for å forstå hvem Gud er. Bare ved dette kan vi begynne å leve i den familien vi nå er blitt en del av, som arvinger og ikke som fremmede. Jesus forteller til sine disipler i Matteus evangeliet:


«Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ På disse to budene hviler hele loven og profetene.» Matt 22,36-40

Gjennom denne teksten forstår vi at vi må ELSKE andre som oss selv. Om vi skal øve oss på noe som kristne så er det nettopp dette, ELSKE deg selv og ELSKE andre. Det er mye å lese om kjærlighet i bibelen for Jesus er Guds kjærlighet til menneskene, for at gjennom han kan vi komme til Gud, Faderen, og kalle han VÅR PAPPA. Alle som har tatt i mot Jesus som sin frelser er faktisk i samme familie som oss, det må vi ikke glemme. Vi må elske den Gud har skapt oss til å være, for vi er skapt i Hans bilde. Vi må også ære og elske det han skapte, vår neste. 

SKRITT


Så hvilke steg kan du ta for å elske deg selv mer? Et godt tips er å stå foran et speil for deg selv og si gode ting høyt til deg selv. Ofte så sier vi alle de dårlige tingene motsatt av hva Gud tenker om oss. Han tenker vi er vakker og vi sier, jeg er stygg. Gud sier vi er elsket, og vi sier at ingen kommer noen sinne til å elske oss.


Så når du nå står foran speilet begynn å si gode ting. Det sies at det tar 21 dager å vende om en dårlig vane så begynn i det små og ikke gi deg selv om det kan stikke litt i hjertet. Jeg selv stå å gråt i flere dager da jeg gjorde denne øvelsen, men det er frihet i Jesus. Spør Jesus hvordan han ser på deg, du vil overraskende få et svar. Lytt til denne stille stemmen i ditt indre og si det ut høyt.

DU ER ELSKET OG DU HAR UENDELIG VERDI!


Slå opp i Bibelen på app eller på nett og søk etter en leseplan. Jeg anbefaler https://www.bible.com Her finner du mange gode leseplaner om alle livets faser, men også planer for å lese hele bibelen i løpet av et år.


Vær velsignet!28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page