top of page
HEI, JEG ER EILEEN
IMG_20191002_192039.jpg

Jeg elsker å forkynne evangeliet og be for at syke skal bli helbredet i Jesus navn. Til daglig studerer jeg profesjonsstudiet i teologi.

 

Jeg møtte Gud da jeg var omtrent syv år gammel da jeg var på vei til en klippe nær hjemmet mitt for å hoppe og ta mitt eget liv. Gud møtte meg på veien og kallet meg. Jeg begynte å søke til kirken selv om familien ikke var kristen. Du kan si at jeg var i dødsskyggens dal gjennom det meste av livet til jeg ble satt fri og med tiden har fått hjep til å håndtere traumer. Det er som å bli satt fri fra et veldig mørkt sted. Nesten likt med Platons hulelignelse, hvor jeg trodde at todimensjonale skygger var det virkelige. Men Gud har vist meg at det kan være fylt med solskinn, blomster, farger... 

Jeg husker da jeg var barn ba jeg til Gud om at all min smerte en dag skal brukes til gode. Han har velsignet meg med en utrolig glede, lekenhet og tro. En av mine lengsler er for å se alle komme til full forståelse av hvem de er skapt til å være i Jesus Kristus, til ære for Guds rike.

TJENESTE OG MISJON
 
Jeg har per i dag tjeneste som strekker seg til nasjoner i Asia og Afrika. I Kenya hjelper jeg foreldreløse med livsopphold og høyere utdanning. I Uganda har jeg en hjerte-sønn, som jeg likhet med de andre i Kenya er som mitt eget barn. Han er evangelist og ønsker å gi en bibel til alle som tar i mot Jesus.Vi har et misjonshus i Kampala hvor vi huser og utruster mennesker til et liv i troen på Jesus, men også til å kunne arbeide og forsørge seg og familien. Du kan se hjertebarnet mitt historie her. Når det gjelder arbeidet i Asia er det i hovedsak veileding og forbønn for ledere, men også noe forkynning.
Ønsker du å være med å så inn misjon i Afrika og Asia ta gjerne kon du gjøre det til konto 9713.19.46833, eller ta kontakt for mer informasjon om å gi. Jeg trenger partnere i dette arbeidet.
 
KONTAKT

Tusen takk for at du tar kontakt!

bottom of page